0800 266 64 36

 

 

 

 

 

 

Reactie van de omgeving

 

De reactie van de directe omgeving op seksueel grensoverschrijdend gedrag, verschilt per situatie en per persoon. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van jouw partner, familielid of andere naaste kan aan de ene kant leiden tot zeer negatieve reacties uit de omgeving. Soms wil niemand meer iets met de persoon of zijn/haar familie te maken hebben. We zien echter ook het tegenovergestelde gebeuren; de omgeving gaat mee in het ‘goedpraten’ van het gedrag en meent dat er geen reden tot zorg is.

 

Beide reacties kunnen leiden tot onveilige situaties. Als de omgeving niets meer met  diegene te maken wil hebben, kan er isolement ontstaan. De kans op herhaling van het delict kan daardoor toenemen. Bij ‘goedpraten’ is men niet geneigd om alert te zijn en maatregelen te nemen, waardoor er risico op terugval in strafbaar gedrag bestaat.

 

Ondanks dat raden wij toch aan in ieder geval één persoon uit de omgeving in vertrouwen te nemen. Gevoelens van boosheid of schaamte kunnen ervoor zorgen dat je je afsluit voor anderen, waardoor je een ‘dubbelleven’ kan gaan leiden: je moet waken over een groot geheim, waardoor de situatie nog lastiger en gecompliceerder wordt dan deze al is.