0800 266 64 36

 

 

 

FAQ

 

Wat is kinderporno?

 

Hoewel er in de richtlijnen wordt gesproken over kinderporno, verkiest Stop it Now! te spreken over ‘afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen’. Porno heeft immers als doel seksuele opwinding te creëren en is niet strafbaar. Deze afbeeldingen zijn bijna altijd voortgekomen uit seksueel kindermisbruik en zijn daarom strafbaar. Het woord ‘kinderporno’ onderschrijft volgens Stop it Now! dan ook niet de ernst van het probleem.

 

Onder afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen worden afbeeldingen en video’s verstaan waarop seksuele gedragingen te zien zijn, waarbij iemand is betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt. Afbeeldingen worden aangemerkt als strafbaar wanneer er sprake is van een expliciete seksuele houding, als er seksuele handelingen worden getoond, of als een minderjarige zich in een zodanige houding of omgeving bevindt waardoor de afbeelding een onmiskenbaar seksuele strekking heeft. Virtueel materiaal kan hier ook onder vallen. Daarnaast kan sprake zijn van nudistische afbeeldingen van minderjarigen. Deze beelden zijn niet strafbaar wanneer deze opgenomen zijn in de huiselijke sfeer van een minderjarige of in een veilige, niet onnatuurlijke omgeving voor de minderjarige waarbinnen naturisme en nudisme normaal zijn.

 

Het bezitten, vervaardigen, verspreiden, invoeren, doorvoeren, uitvoeren, openlijk tentoonstellen van, betrokken zijn met en toegang verschaffen tot afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar gesteld in artikel 240b Sr van het Wetboek van Strafrecht. Sinds 1 januari 2010 is het tevens verboden zich toegang te verschaffen tot deze afbeeldingen, bijvoorbeeld door een hyperlink aan te klikken waarvan men weet of kan vermoeden dat die daar toe leidt. Het is namelijk ook mogelijk om afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen te bekijken zonder dit op de computer op te slaan.

 

Is het bekijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen strafbaar?

 

Het bekijken van afbeeldingen van seksueel misbruik van minderjarigen is strafbaar. De minderjarigen die je ziet, zijn bijna altijd slachtoffer van seksueel kindermisbruik. Door dit materiaal te bekijken, wordt vraag gecreëerd en deze vraag creëert vervolgens aanbod. Door te kijken, draag je indirect bij aan de vervaardiging van nieuw materiaal. Door het bekijken van deze afbeeldingen worden slachtoffers gemaakt.

 

Anonimiteit

 

Als je belt met Stop it Now!, is dat anoniem, vertrouwelijk en gratis. Je hoeft je geen zorgen te maken over de zichtbaarheid van Stop it Now! op je telefoonrekening, ons nummer is afgeschermd.

 

Wanneer je per e-mail contact opneemt met Stop it Now!, kan je ervoor kiezen om anoniem contact op te nemen. Het is niet verplicht naam- of adresgegevens achter te laten en je kan gebruik maken van een e-mailadres dat niet herleidbaar is naar jou. Daarnaast kan je gebruik maken van een schuilnaam. Degene die per e-mail contact opneemt met Stop it Now!, kan zo zelf kiezen of het contact anoniem is of niet.

 

Beroepsgeheim

 

Stop it Now! is vertrouwelijk. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen.

 

Echter, wanneer wij ernstige vermoedens hebben dat een minderjarige in direct gevaar is, zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de betreffende instanties. Dit kan alleen wanneer wij ook voldoende informatie hebben om dit te melden. Dit betreft alleen toekomstig gevaar en geen daden in het verleden.