0800 266 64 36

 

 

 

 

 

 

Behandelingen

 

In het contact met Stop it Now! kan blijken dat er behoefte is aan een vervolggesprek of behandeling met een gespecialiseerde behandelaar. Er wordt met de beller besproken wat zijn/haar wensen hierin zijn, eventueel in welke regio de beller contact wil met een behandelaar en of dit een psycholoog, seksuoloog of andere hulpverlening moet zijn.

 

Stop it Now! werkt nauw samen met de forensische polikliniek de Waag. Alvorens in behandeling te gaan, is het mogelijk om met een behandelaar van de forensische polikliniek de Waag eveneens anoniem, vertrouwelijk en gratis te spreken over de telefoon. Wij plannen dit gesprek voor de beller in en op een afgesproken tijdstip wordt deze behandelaar door de beller gebeld. Tijdens dit gesprek kunnen alle vragen worden gesteld, eventuele twijfels worden besproken enzovoorts. Ook kunnen ten tijde van dit gesprek behandelmogelijkheden verder worden verkend en vervolgafspraken worden gemaakt.

 

Naast het contact met de forensische polikliniek de Waag heeft Stop it Now! contactpersonen bij andere forensische (poli)klinieken, seksuologen en ander hulpverleners. Daarnaast plannen wij ook terugbelafspraken in met een vaste medewerker van Stop it Now!. Tijdens het regelmatige contact met een vaste medewerker kan worden geëvalueerd hoe zaken verlopen of waar de beller tegenaan is gelopen.