0800 266 64 36

 

 

 

 

 

 

Beroepsgeheim

 

Stop it Now! is vertrouwelijk. Alle medewerkers hebben beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen.

 

Echter, wanneer wij ernstige vermoedens hebben dat een minderjarige in direct gevaar is, zijn wij wettelijk verplicht dit te melden aan de betreffende instanties. Dit kan alleen wanneer wij ook voldoende informatie hebben om dit te melden. Dit betreft alleen toekomstig gevaar en geen daden in het verleden.

 

Ook voor jou als professional kan een beroepsgeheim gelden. Indien dit zo is, is bovenstaande ook op jou van toepassing.